Sai Priya Resorts Rushikonda,visakhapatnam

Rushikonda
Phone: 0891-2815284 /2815584 /2816345 /2816282