Visakhapatnam Electricity supply

Akkayapalem : 2549010
Ganjipeta : 2565398
Dabagardens : 2562547
Gopalapatnam : 2820846
Dondaparthi : 2549011
H.A. (Kotha) Road : 2563272
Gajuwaka : 2517670
Kancharapalem : 2558250
Madhuravada : 2811220
Maharanipeta : 2568039
Malkapuram : 2577453
M.V.P. Colony. : 2543790
One Town Area : 2563627
Pedagantyada. : 2516642
Seethamadhara : 2553865
Waltair Uplands : 2555132
Visalakshinagar : 2553015