Visakhapatnam Private Hospitals

Apollo Hospital : 2727272
Cancer Hospital : M.V.P.Colony. Ph: 2551811
Care Hospital : 2522666 /2714014
Dwaraka Nursing Home : 1st Lane, Dwaraka nagar. Ph: 2754975
Kanaka Durga Hospitals Pvt. Ltd. : Nr.Zilla Parishad. Ph: 2569865 / 2566932
Latha Hospital : Old Gajuwaka. Ph: 2511351 / 5544760
Lazarus Hospital : 2780780
Lions Cancer Hospital : Seethammadahara N.E. Ph: 2543214, 2503228
Queens NRI Hospital : Seethammadahara. Ph: 2535063 / 2535752
Seven Hills Hospital : Rockdale Layout. Ph: 2708090 / 2535488
St. Joseph's Hospital : Nr.Zilla Parishad. Ph: 2706974
Visakha Children Hospital : 2569669
Vizag Heart Centre : Waltair Uplands. Ph: 2739116